The Nobel Banquet

On 10 December, the Nobel Prizes are awarded in the Stockholm Concert Hall. The ceremony is followed by the Nobel Banquet at City Hall. The Nobel Prize is widely considered the world’s most prestigious award

The Nobel Banquet

It has been given to people and organisations every year since 1901 for achievements in physics, chemistry, physiology or medicine, literature and peace. In 1968, Sveriges Riksbank (Sweden’s central bank) established the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel, founder of the Nobel Prize.
Nobel Prize® is a registered trademark. Permission is only granted if the image is going to be used as an illustration to an editorial text and copyright info must always be given next to the picture. The images may not be transformed in color and shape, mirrored, watermarked or manipulated in any way.

Riksgatan

The Nobel Banquet

OFFICE

null

Riksgatan 1
2th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits: © Nobel Media AB 2015.
Photo: Alexander Mahmoud

Menu