Stockholm Public Library

The Stockholm Public Library building in central Stockholm was designed by Swedish architect Gunnar Asplund

Stockholm Public Library

The Stockholm Public Library first opened its doors to the public in 1928. Asplund decided in favour of a rotunda whose tall cylinder gives the exterior some monumentality. Asplund also used abstract geometrical forms, for the most part eliminating architectural decor. The Stockholm Public Library holds more than 2 million volumes and 2.4 million audio tapes, CDs and audio books.

Riksgatan

Stockholm Public Library

OFFICE

null

Riksgatan 2
3th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

OLD TOWN

Credits:
Simon Paulin/imagebank.sweden.se

Menu